Publikováno: 13. 9. 2017

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Kniha poskytuje prostřednictvím deseti tematických kapitol zasvěcený, ale přitom laikům srozumitelný vhled do světa sbírání současného umění. Autoři knihy Thea Westreichová Wagnerová a Ethan Wagner plně využili svých rozsáhlých zkušeností a znalostí, které se jim podařilo získat za léta spolupráce se sběrateli a uměleckými institucemi, aby formou této knihy umožnili čtenářům zorientovat se ve světě sbírání umění.

Pro většinu sběratelů je sběratelství fascinujícím koníčkem, životní styl a celoživotní vášní. Sběratelství je již ze své podstaty závislé na tvůrčí činnosti umělců, což vytváří nerozlučný provázaný svazek.   

Kniha představuje sbírání umění tak, jak je nám známé, tedy jako činnost, která přináší nové podněty, dává příležitost k vyjádření sebe sama a k projevení vlastní kreativity. Sbírání umění obohacuje život člověka mnoha směry, umožňuje mu setkat se s inspirativními lidmi a také možnost finančního zisku… Je však zcela nevyhnutelné, aby bylo byť jen čas od času zdrojem zklamání a frustrace sběratele. 

Každou z kapitol otevře položení otázek, které jsou přímé a jednoduché, týkají se věcí, které nás vždy zajímali, které jsme chtěli vědět, ale báli se zeptat. Odpovědi jsou poučné, ale čtivé a obsahující konkrétní příklady z praxe obou autorů. Každá z otázek je doprovázena fotografiemi a doplňujícími texty, což čtenáři umožňuje nahlédnout do zákulisí světa moderního umění.

 

Obsah knihy: