AKCE: 17. 1. 2022 – 21. 1. 2022

Mezinárodní konference: „Umělecká muzea v digitálním věku“

Výzkumné centrum Belvedere organizuje v lednu roku 2022 mezinárodní on-line konferenci se zaměřením na budoucí vývoj uměleckých muzeí s ohledem na probíhající digitální revoluci. 

©belvedere.at
Datum konání: 17. 1. 2022 – 21. 1. 2022
Místo konání: Online

Konference bude probíhat v anglickém a německém jazyce. Během setkání bude samozřejmě reflektován i neopomenutelný vliv pandemie a s ní spojených problémů a výzev. Právě krizové reflexi a schopnosti muzeí adaptovat svou činnost v rámci virtuálního prostoru se budou diskuse věnovat primárně. Celkově je výběr témat takovýto: 

  • Strukturální proměna veřejnosti v digitálním věku,
  • logika výběru a interpretace moderního mediálního systému,
  • „platformizace“ a eroze tradičních rituálů osvojení umění,
  • umělá inteligence a nové formy kurátorství,
  • interakce člověka s počítačem v muzeu,
  • formy participace v reálném/digitálním prostoru,
  • vztah mezi originálem, digitálním a virtuálním objektem,
  • hybridní publikování a nové formy reprezentace znalostí.

Podrobný program konference je k dispozici ZDE.