AKCE: 6. 1. 2022

Webináře: Digitizing 3D Collections for Museums

Museum Learning Hub organizovaný americkými regionálními muzejními asociacemi pořádá v lednu sérii webinářů na téma 3D digitalizace muzejních sbírek. 

©https://museum-hub.org/
Datum konání: 6. 1. 2022
Místo konání: Online

Série je zařazena do modulu 10:

6. ledna – Intro Session: Get Inspired for Digitizing 3D Collections (20:00 hod. středoevropského času)

Jedná se o úvodní setkání, které představí obecné informace k tématu přenosu muzejních sbírek do digitálního prostoru. Tato výzva sleduje nejen stabilní uchování sbírkových předmětů, ale také vyšší přístupnost publiku v globální perspektivě. Webinář se za zaměří rovněž na volbu vhodné strategie, přičemž bude brát ohled také na digitalizaci v kontextu malých muzeí. 

Další webináře proběhnou: 

13. ledna –Technical Workshop 1: How to Use Digital Assets for Documentation, Promotion and Programs (20:00 hod. středoevropského času)  

20. ledna – Technical Workshop 2: Image Based Approaches to Documenting 3D Collections  (20:00 hod. středoevropského času)

27. ledna – Technical Workshop 2: Data Applications in Cultural Heritage  (20:00 hod. středoevropského času)

Více informací o jednotlivých webináři z této série naleznete na stránkách: Intro Session: Museum-hub.org.