AKCE: 25.1.2022, 0:00

Considering Collecting: Caring for Collections

Courtauldův institut umění při Londýnské univerzitě (Courtauld) pořádá sérii on-line seminářů s názvem „S ohledem na sbírky“. V lednu příštího roku bude seminář věnovaný přímo péči o sbírky uměleckých a historických předmětů:

©courtauld.ac.uk
Datum konání: 25.1.2022, 0:00
Místo konání: Online

Sbírkový fond a péče o něj stále tvoří nedílnou součást muzejních institucí. Samotná péče o umělecká díla a historické předměty může být složitý proces, a to vzhledem ke způsobu, jakým jsou sbírkové předměty uloženy, jak často jsou přemisťovány a konečně kde jsou vystaveny. Jak lze díla efektivně dokumentovat, katalogizovat, řadit a zasazovat do jejich historického kontextu. Právě na to, jak jednotlivci a organizace provádějí péči o své sbírky a jednotlivé sbírkové předměty, se zaměří další ze série přednášek s názvem „S ohledem na sbírky“. Společný pan by pak měl odhalit výzvy a výhody výzkumu, uchovávání, dokumentace, katalogizace a označování napříč sbírkami.

Moderátorkou akce bude Rosemary Lynchová, bývalá dlouholetá ředitelka péče o sbírky Galerie Tate a účastnit se budou také Megan Narveyová z Minnesotské historické společnosti, soukromá specialistka na dokumentace muzejních sbírek Kathleen Lawtherová a Marenka Thompson-Odlumová z Pitt Riversova muzea.

Více informací k události: Courtauld.ac.uk.