AKCE: 2. 2. 2022, 18:00–20:00

The Return of Beauty: Restitution of Nazi-looted Art in Comparative Perspectives

Online konference na téma restituce a repatriace uměleckých sbírek (nejen) zabavených nacistickým Německem.

The Return of Beauty: Restitution of Nazi-looted Art in Comparative Perspectives
Datum konání: 2. 2. 2022, 18:00–20:00

Online konference je výstupem projektu Nacisty uloupené umění: Výzkum práva a provenience ( ‘Nazi-Looted Art: Law and Provenance Research’) ve spolupráci Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a Univerzity Tel Aviv.

Od konce 2. světové války uplynulo více než 75 let a problematika nacisty zabaveného umění je stále velmi aktuální. Muzea a soukromí vlastníci po celém světě uchovávají dosud nerestituována umělecká díla uloupená Židům během holocaustu. V roce 1998 Washingtonská konference stanovila zásady pro restituci uměleckých děl zabavených v letech 1933-1945. Projekt byl prvním komplexním pokusem sblížit studenty práv a dějin umění z Izraele a Německa a akademicky propojit dvě oblasti: právní rámec pro restituce a výzkum provenience.

Konference proběhne online, registrace je možná do 1. února 2022 na mailové adrese sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de.

Program konference:

  • The ‘Return of Beauty’? The politics of restitution of Nazi-looted art in Italy, the Federal Republic of Germany and Austria, 1945-1998 (Bianca Gaudenzi, Německý historický institut, Řím; Univerzita v Cambridge, Velká Británie; Univerzita v Kostnici, Německo)
  • The Return of Cultural Artefacts – the Post-colonial case (Alexander Herman, zástupce ředitele, Institut umění a práva, Velká Británie)
  • What is a Hermeneutics of Restitution? (Hagi Kenaan, děkan Filozofické fakulty Univerzity v Tel Aviv)
  • Diskuze

Více informací zde.

Zdroj: lootedart.com