AKCE: 23.3.2021, 9:00 – 24.3.2021, 15:30

Konference Modernizácia Múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti

Mezinárodní online konference na téma depozitární správy muzejních předmětů a jejich zpřístupňování veřejnosti.

@muzeumsnp.sk
Datum konání: 23.3.2021, 9:00 – 24.3.2021, 15:30

Múzeum Slovenského národného povstania v Banské Bystrici a Katedra etnografie a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zvou na mezinárodní online odbornou konferenci na téma depozitární správy muzejních předmětů, možností, forem a podmínek jejich zpřístupňování veřejnosti. Konference je úvodním podujetím projektu Otevřený depozitář, podpořeného z grantů EHP.

Program konference

Více informací zde.

Více informací o projektu Otevřený depozitář zde.

Zdroj: muzeumsnp.sk