Publikováno: 12. 7. 2019

The Responsive Museum – Working with Audiences in the Twenty-First Century

@a

Jáký je dnešní vztah mezi muzei, galeriemi a vzděláváním?

Zkušený tým spisovatelů, muzejních pedagogů a dalších muzejních pracovníků, sdílí své zkušenosti a názory. Zkoumají nedávný výzkum a příklady osvědčených postupů. Analyzují dopady rozvoje publika a rozšiřování přístupu veřejnosti, zejména ve vztahu ke zvláštním skupinám, menšinovým komunitám a osobám se zdravotním postižením, k individuálnímu rozvoji a různým stylům vzdělávání; zkoumají otázky veřejné odpovědnosti a financování; diskutují o výhodách různých hodnotících nástrojů a metodik pro měření dopadu a potřeb publika; posuzují úlohu architektů, návrhářů a umělců při utváření zážitků pro návštěvníky. Druhá část této knihy se zabývá praktickými otázkami řízení, personálního zabezpečení a potřebami školení.

Tato kniha je určena pro studenty, zaměstnance muzea, zejména ty, kteří se podílejí na vzdělávání, tlumočení, vrcholovém managementu a politice.

Obsah