Publikováno: 4. 1. 2018

Muzeum a identita - Etnologické pohledy

Muzeum a identita - Etnologické pohledy

První národopisná muzea byla zakládána s cílem zachovat ztrácející se lidové tradice a kulturu. Slouží nejenom jako skvělý pramen pro poznávání našich kořenů, ale především předávají tyto tradice dál budoucím generacím. 

Publikace Muzeum a identita - Etnologické pohledy vznikala v prostředí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V několika tematických celcích se kolektiv autorů, především etnologů a muzejních profesionálů z České republiky i ze Slovenska, zabývá vztahem mezi muzeem a identitou z různých úhlů pohledu. 

Kniha se zaměřuje především na roli institucí (amatérských i odborných) při vytváření regionální identity, ukazuje na příkladech mnoha lokálních muzeí a místních společenství význam etnografického muzejnictví. Kromě toho zde čtenář nalezne pojednání o specifičnosti muzeí v přírodě, muzeí kultury menšin (německé, romské apod.) či teorii základních pojmů.

Obsah