Publikováno: 4. 1. 2018

The Future of Natural History Museums

The Future of Natural History Museums

Historicky bylo cílem přírodopisných muzeí především vytvořit sbírky jako základ pro další studia. Dnešní doba, kdy klesá světová biodiverzita (čemuž je třeba sbírky přizpůsobit) a návštěvníci jsou početnější a technicky zdatnější, představuje na tomto poli velkou výzvu.

Kniha postihuje základní aspekty týkající se budoucnosti přírodopisných muzeí a nastiňuje další vývoj v této oblasti v příštích 20 až 50 letech. Kromě v současnosti velice aktuálního tématu využívání moderních technologií se autoři snaží najít způsob, jak skloubit modernizaci se zachováním tradičních hodnot a autenticity.

Publikace je rozdělena do čtyř částí - nejrozsáhlejší z nich pojednává o sbírkové činnosti v měnícím se světě současnosti, dalším tématem pak jsou nové možnosti návštěvnického zážitku v přírodopisném muzeu. Třetí celek se zabývá styčnými plochami muzeí, vědy a návštěvnické atraktivity. Knihu poté uzavírá syntéza a závěrečný komentář. 

Obsah