Publikováno: 1. 12. 2017

The Value of an Archaeological Open-Air Museum is in its Use

The Value of an Archaeological Open-Air Museum is in its Use

Po celé Evropě se nachází asi 300 archeoskanzenů a většina z nich vznikla v posledních několika desetiletích. Archeoskanzeny hrají důležitou roli nejen ve vzdělávání nebo prezentaci archeologie, navíc rámec možností je širší než u klasických muzeí, představují tedy velký potenciál. 

Kniha prezentuje výsledky rozsáhlého výzkumu týkajícího se archeoskanzenů, jejich vedení a návštěvníků. Autor studie Roland Paardekooper se zabýval teoritickými daty ze 199 muzeí tohoto typu v Evropě a následně na osm z nich vypracoval případové studie. Obsahem je samozřejmě i množství grafů, tabulek a obrazového doprovodu. 

Důležitým tématem publikace je otázka kvality - autor prováděl průzkumy jak u návštěvníků, tak u pracovníků archeoskanzenů a jejich závěry interpretuje v několika rozsáhlých kapitolách. V závěru pak Paardekooper shrnuje své poznatky do doporučení, nápadů a strategií ohledně managementu, zaměstnanců, sbírek, marketingu, návštěvníků a výkladu. 

Obsah