Publikováno: 4. 1. 2018

Cultural Property Security - Protecting Museum, Historic Sites, Archives and Libraries

Cultural Property Security - Protecting Museum, Historic Sites, Archives and Libraries

Na celém světě fungují desítky tisíc institucí, které mají na starost péči o národní a kulturní dědictví. Jejich ochrana a bezpečnost je proto prioritou globálního významu. 

Publikace Cultural Property Security nabízí užitečné návody pro bezpečnostní oddělení historických památek, muzeí a knihoven, které lze rovnou použít v praxi. Čistě, jasně a strukturovaně podává všechny důležité informace ohledně ochrany kulturních institucí a jejich bezpečnosti.

Kniha mimo jiné nabízí popis běžného bezpečnostního provozu kulturních institucí, návod k vyhodnocování hrozeb nebo například i zatýkací protokoly. Indentifikuje konkrétní hrozby (se zaměřením na rizikové regiony) a popisuje technologické a jiné prostředky použitelné k zajištění bezpečnosti. Součástí je i seznam dalších zdrojů týkajících se ochrany kulturních zařízení.

Obsah