AKCE: 7. 12. 2022, 9:00–17:30

When publics co-produce history in museums: skills, methodologies and impact of participation

Online sympozium se věnuje participativním projektům, ve kterých se návštěvníci stávají aktivními účastníky tvoření historie v muzeích.

When publics co-produce history in museums: skills, methodologies and impact of participation
Datum konání: 7. 12. 2022, 9:00–17:30
Místo konání: online

Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) zve na online sympozium, pořádné v rámci výzkumného projektu Public History as new Citizen Science of the Past. Tématem sympozia bude práce s návštěvníky a komunitami, které se stávají aktivními účastníky tvoření historie v muzeích. Mnoho institucí vyvinulo rámce, které umožňují široké veřejnosti přispívat ke sbírání, výzkumu nebo správě sbírkových předmětů nebo navrhování výstav. Veřejnost tak nemusí být nutně omezena pouze na přijímání historického výkladu v muzeích, ale může také přispívat k uchovávání, vytváření a vystavování dějin.

Vítány jsou případové studie komunitních prezenčních i online projektů (občanská věda, dobrovolnictví, doplňování Wikipedie), projektů začleňujících marginalizované skupiny návštěvníků (lidé se zdravotním nebo psychickým omezením, národnostní menšiny, socioekonomicky znevýhodněné skupiny obyvatel a další) a dalších podobných aktivit. Příspěvky by měly zkoumat možnosti a limity tvorby historických narativů návštěvníky, proces rozhodování u těchto projektů nebo přínos jednotlivých zapojených skupin.

Termín pro zaslání abstraktů příspěvků je 30. září 2022.

Více informací zde.

Zdroj: uni.lu