AKCE: 12. 12. 2022, 12:00–18:00

Panelová diskuze: Proč potřebujeme status umělce a umělkyně?

Panelová diskuze se zaměří na otázku statusu umělce a umělkyně, aktuální vývoj debaty a jeho přípravy na evropské a lokální úrovni. 

@facebook.com/events/1155435655109354
Datum konání: 12. 12. 2022, 12:00–18:00
Místo konání: Akademie výtvarných umění v Praze, aula v posledním patře budov, U Akademie 4

Doktorandské sympozium PRÁCE na AVU se během jednoho intenzivního dne dotkne několika témat, která s uměleckou tvorbou a prací v kultuře úzce souvisí. Právní status umělce a umělkyně, o kterém se během pandemie začalo čím dál více mluvit na české kulturní scéně, je opatření pomáhající tvůrcům a tvůrkyním v jejich práci. Umělecká tvorba je značně nejistá a nepravidelná, což je dynamika, kterou status zohledňuje a umožňuje jejich finanční podporu i v době, kdy příjmy z různých důvodů vypadnou (například kvůli nemoci, stáří, rodičovství, lockdownu ad.). Kromě toho pomáhá status také zmapovat kulturní scénu a zaměřit finanční podporu od státu efektivně. 

Pandemie vyjevila především sociální a pracovní podmínky umělecké tvorby v České republice. Lidé v kultuře často pracují na krátkodobé dohody nebo jako OSVČ bez sociálních jistot, za nízké platy a bez vidiny odpočinku v důchodu. Práce v kultuře a umělecká tvorba ale takto vypadat nemusí – po celé Evropě existují příklady státní podpory umělců a umělkyň a iniciativy, které usilují o lepší pracovní podmínky.

Více informací o sympoziu

Zdroj: culturenet.cz