AKCE: 12.12.2022, 14:30

Videoarchiv. Prezervace a katalogizace sbírky pohyblivého obrazu

Workshop představí strategii budování a udržování sbírky umění pohyblivého obrazu – videoartu, experimentálního filmu a souvisejících oblastí.

@nfa.cz
Datum konání: 12.12.2022, 14:30
Místo konání: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, 110 00 Praha, Staré Město

V rámci workshopu budou představeny a diskutovány výstupy tříletého projektu Národního filmového archivu NAKI2: Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění, který je zaměřen na strategii budování a udržování sbírky umění pohyblivého obrazu – videoartu, experimentálního filmu a souvisejících oblastí. Během workshopu budou prezentovány navržené standardy akvizičního procesu, popisu sbírky a technologického zabezpečení. Událost je určena pro projektové partnery a oborové profesionály, pracující v uměleckých sbírkových institucích, archivech, galeriích, muzeích nebo v akademických institucích.

Workshop je přístupný volně bez nutnosti předchozí rezervace.

Program

Zdroj: nfa.cz