AKCE: 15. 12. 2022, 9:00–14:00

Zákon o státní památkové péči

Odborný akreditovaný seminář zaměřený na zákon o státní památkové péči.

Datum konání: 15. 12. 2022, 9:00–14:00
Místo konání: STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR
 

Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

a) aktuální novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)

b) zákon o územním plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.) po novele zákonem č. 403/2020 Sb.

c) „nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.)“ – stručná informace

 

Prováděcí předpisy k zákonu o státní památkové péči a stavebnímu zákonu:

a) prohlášení nových národních kulturních památek

b) aktualizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

 

Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) problematika územního plánování

b) problematika stavebního řádu

c) posuzování interiérových úprav

d) problematika odstraňování staveb

 

Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu

b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

c) fikce závazných stanovisek podle stavebního zákona od 1. 1. 2021

Účastnický poplatek: 1.790,- Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Elektronická přihláška

Zdroj: studioaxis.cz