AKCE: 11.10.2017, 8:00 – 15.10.2017, 16:00

Seminář na Festivalu Konfrontacje

Akce je určena mladým umělcům, výzkumníkům a kurátorům. Probíhat bude v EEPAP performativním centru ve dnech 11. až 15. října. Cílem semináře bude společná diskuze účastníků nad současnou podobou festivalu "Konfrontacje" a nad možnostmi zlepšení nynějšího stavu akce.

Seminář na Festivalu Konfrontacje
Datum konání: 11.10.2017, 8:00 – 15.10.2017, 16:00
Místo konání: Lublin, Polsko, EEPAP performativní centrum

Festival bude dělen na dynamické prostory, instituce performativního umění, věci úzce spojené s jevy jež doprovází specifika umělecké tvorby. Na semináři promluví kulturní badatelé, umělci a kurátoři Gundega Laivina a Daniel Blanga Gubba.

Přihlásit se lze pomocí emailu uvedeného níže a to do 10. září. Přihláška musí obsahovat CV a motivační dopis. V rámci účasti na festivalu bude zájemcům hrazeno cestovné, ubytování a vstupenka na festival "Konfrontacje". Po skončení semináře bude od účastníků vyžádano sepsání krátkého eseje.

Email pro zaslání přihlášky zde:
Více informací o akci zde: a zde:


Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/seminar-pro-mlade-umelce-vyzkumniky-kuratory-na-konfrontacje-festival-lublin-polsko-vyzva/n:23405/