AKCE: 10.10.2017, 8:30

Konference Péče o novodobé knihovní fondy

Dne 10. října 2017 se v Památníku národního písemnictví uskuteční konference zaměřená na péči o novodobé knihovní fondy, kde budou prezentovány výsledky pětiletého NAKI projektu s názvem Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie a to jak teoretické poznatky, tak i praktické ukázky postupů, technologií a materiálů.

Konference Péče o novodobé knihovní fondy
Datum konání: 10.10.2017, 8:30

Jak se v praxi ukazuje, novodobé knihovní fondy (fondy vzniklé po roce 1800 v Národní knihovně České republiky, v jiných knihovnách je hranice odlišná) jsou obrovskou skupinou písemného dědictví, které je třeba chránit a věnovat těmto fondům pozornost.

Problematickým se jeví obrovské množství těchto fondů a nižší materiálová kvalita. Na vývoji nových materiálů a technologií se podílí kolegové z Technické univerzity v Liberci, Fakulty textilní, Katedry materiálového inženýrství jako spoluřešitelé NAKI projektu.

Pozvánka

Program

 

Zdroj: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pece-o-novodobe-knihovni-fondy/