AKCE 17.7.2017, 13:40 – 13.3.2018, 13:40

V&A Program kurzů profesního rozvoje (podzim 2017 – jaro 2018)

Zvažujete kariéru v muzeu nebo galerii? Nebo už v kultuře pracujete a chcete si rozšířit své znalosti? Setkali byste se rádi s předními odborníky z jiných muzeí? Victoria and Albert Museum v Londýně nabízí nový program krátkých kurzů, které jsou zaměřené na budování znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci v muzeu.

AKCE 11.10.2017, 8:00 – 15.10.2017, 16:00

Seminář na Festivalu Konfrontacje

Akce je určena mladým umělcům, výzkumníkům a kurátorům. Probíhat bude v EEPAP performativním centru ve dnech 11. až 15. října. Cílem semináře bude společná diskuze účastníků nad současnou podobou festivalu "Konfrontacje" a nad možnostmi zlepšení nynějšího stavu akce.

AKCE 11.10.2017, 9:00 – 13.10.2017, 17:00

Dunajská kulturní konference (11.-13.10.2017)

Projekt je součástí série pořádaných v rámci projektu INTERREG DTP, Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century.

AKCE 10.10.2017, 9:00 – 11.10.2017, 18:00

Konference na téma Zbraně a munice ve sbírkách muzeí (10.-11.10.2017)

Vojenské historické muzeum v Piešťanech ve spolupráci s Odbornou komisí pro odbornou muzejní činnost ZMS a Sekcí pro vojenské dějiny Slovenské historické společnosti při SAV připravují odborný seminář na téma zbraně a munice v muzeích.