AKCE: 2.11.2017, 10:00

Seminář MOBILITA SBÍREK VII. - Sbírky v pohybu 2. (2.11.2017)

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v NG pořádá 2. listopadu 2017 celodenní seminář s názvem MOBILITA SBÍREK VII. - Sbírky v pohybu 2.

Seminář MOBILITA SBÍREK VII. - Sbírky v pohybu 2. (2.11.2017)
Datum konání: 2.11.2017, 10:00
Místo konání: Národní galerie v Praze, Veletržní palác, auditorium

Metodické centrum oslovilo tři státní instituce (Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum a Památník národního písemnictví), které v nedávné době prošly komplikovaným procesem velkých rekonstrukcí nebo novostaveb či se na něj aktivně připravují, aby shrnuly své zkušenosti i problémy, které je provázely při realizaci složitých úkolů spojených s bezpečným pohybem velkého objemu sbírkových předmětů. S jejich hodnocením náročné logistiky se můžete seznámit na semináři.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a odborným pracovníkům muzeí a galerií v ČR (kurátoři sbírek, registrátoři, dokumentátoři) a zřizovatelům muzeí a galerií.

Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím přihlášky na e-adrese dagmar.jelinkova@ngprague.cz       do 25. 10. 2017.

Program semináře

Přihláška

 

Zdroj: Metodické centrum pro muzea výtvarného umění