AKCE 17.7.2017, 13:40 – 13.3.2018, 13:40

V&A Program kurzů profesního rozvoje (podzim 2017 – jaro 2018)

Zvažujete kariéru v muzeu nebo galerii? Nebo už v kultuře pracujete a chcete si rozšířit své znalosti? Setkali byste se rádi s předními odborníky z jiných muzeí? Victoria and Albert Museum v Londýně nabízí nový program krátkých kurzů, které jsou zaměřené na budování znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci v muzeu.

AKCE 25.9.2017, 18:00

Střed zájmu: PUBLIKUM (25.9.2017)

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění a Studiem Hrdinů představí tucet inspirativních příkladů práce s publikem z různých oblastí kultury.

AKCE 24.9.2017, 8:00 – 26.9.2017, 18:00

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti (24.-26.9.2017)

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Regionální muzeum v Mikulově, p. o., ve spolupráci se Saským zemským ústředím pro muzejnictví, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku, Svazem hornorakouských muzeí a Českým výborem ICOM, z. s., pořádají 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí.