AKCE: 24.9.2017, 8:00 – 26.9.2017, 18:00

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti (24.-26.9.2017)

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Regionální muzeum v Mikulově, p. o., ve spolupráci se Saským zemským ústředím pro muzejnictví, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku, Svazem hornorakouských muzeí a Českým výborem ICOM, z. s., pořádají 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí.

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti (24.-26.9.2017)
Datum konání: 24.9.2017, 8:00 – 26.9.2017, 18:00
Místo konání: Regionální muzeum v Mikulově

Jednacími jazyky konference jsou čeština a němčina, přičemž bude zajištěn simultánní překlad z obou jazyků.

Účastnické poplatky ve výši 500 Kč/20 EUR budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění konference, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání.

Cestovné, stravné a ubytování si hradí účastníci setkání sami. Každý účastník konference si zajistí ubytování samostatně přímo v hotelu dle svého výběru!

Pozvánka

Přihláška

Program

 

Zdroj: http://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/39936-26-setkani-ceskych-saskych-bavorskych-a-hornorakouskych-pracovniku-muzei-na-tema-krasny-stary-novy-svet-archeologie-v-muzeich-na-ceste-k-budoucnosti