AKCE 17.7.2017, 13:40 – 13.3.2018, 13:40

V&A Program kurzů profesního rozvoje (podzim 2017 – jaro 2018)

Zvažujete kariéru v muzeu nebo galerii? Nebo už v kultuře pracujete a chcete si rozšířit své znalosti? Setkali byste se rádi s předními odborníky z jiných muzeí? Victoria and Albert Museum v Londýně nabízí nový program krátkých kurzů, které jsou zaměřené na budování znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci v muzeu.

AKCE 12. 10. 2017

Konference Inequalities: Bridging the Gap (12.10.2017)

12. října 2017 se v Edinburghu uskuteční konference s názvem Inequalities: Bridging the Gap, zaměřená na téma nerovnosti a na to, jakou roli hrají muzea v překonávání nerovností ve vzdělávání, v oblasti zdraví a duševní pohody a přístupu k informacím.

AKCE 11. 10. 2017 – 15. 10. 2017

Seminář na Festivalu Konfrontacje

Akce je určena mladým umělcům, výzkumníkům a kurátorům. Probíhat bude v EEPAP performativním centru ve dnech 11. až 15. října. Cílem semináře bude společná diskuze účastníků nad současnou podobou festivalu "Konfrontacje" a nad možnostmi zlepšení nynějšího stavu akce.