AKCE: 24. 6. 2024, 10:00–17:00

Konference: Interpretace a prezentace sporného dědictví směrem k budování pravdy a míru

Třetí ročník mezinárodního semináře o interpretaci a prezentaci dědictví pro budoucí generace.

Konference: Interpretace a prezentace sporného dědictví směrem k budování pravdy a míru
Datum konání: 24. 6. 2024, 10:00–17:00
Místo konání: Lecture Room 1, Bush House, King's College London & Online (Zoom)

International Seminar on Heritage Interpretation and Presentation for Future Generation in Londonse: Interpretation and Presentation of Contested Heritage towards Truth and Peace-building se ponoří do složitosti památek spojených s válkami a konflikty. Cílem hybridního mezinárodního semináře je:

  • shromáždit osvědčené postupy interpretace dědictví a prezentace různých otázek lidských práv během válek a konfliktů
  • podporovat příspěvky a spolupráci mezi různými aktéry, kteří se snaží upozornit na negativní aspekty sporného dědictví, včetně odborníků, institucí a občanské společnosti
  • přispět k rozšíření porozumění budoucím generacím o kontroverzní povaze historie kulturního dědictví a důležitosti budování míru

Odborníci, instituce a členové občanské společnosti se spojí, aby přispěli k budování míru prostřednictvím inkluzivního diskurzu o dědictví.

Tato akce je spolupráce mezi Soulskou národní univerzitou, King’s College London, ICOMOS-ICIP a OurWorldHeritage.

Termín konání: 24. 6. 2024 10:00 (GMT +1) – 17:00

Program a registrace