AKCE: 12. 6. 2024 – 14. 6. 2024

Konference Známe své návštěvníky?

Komise muzejních historiků AMG přijímá příspěvky na další konferenci z cyklu Tvorba a hodnocení výstav.

Konference Známe své návštěvníky?
Datum konání: 12. 6. 2024 – 14. 6. 2024
Místo konání: Ostrava

Komise muzejních historiků AMG a Ostravské muzeum zve na konferenci Známe své návštěvníky? z cyklu Tvorba a hodnocení výstav, volně navazující na semináře v Domažlicích a Pardubicích, pořádané v předchozích letech.Tentokrát je tématem úvodní fáze procesu tvorby výstav a expozic – stanovení cílové skupiny a práce s ní (k čemu je dobré znát své návštěvníky, jak definovat cílovou skupinu a jak s ní pracovat při tvorbě expozice / výstavy).

Výstavy tradičně patří k významným a také nejvíce viditelným výstupům muzejní práce. Zejména ve vztahu k veřejnosti jsou výstavy a expozice zásadním komunikačním kanálem s mimořádným potenciálem nejen vzdělávat a poskytovat prostor k smysluplnému trávení volného času, ale například i napomáhat k pochopení významu a opodstatnění vlastní existence muzeí. 

Cílem ostravské konference je pojednat a prodiskutovat tu část procesu tvorby výstav a expozic, která zahrnuje výzkum návštěvníků a práci se získanými informacemi. Důraz bude také kladen na výměnu praktických zkušeností.

Konference se bude zabývat těmito otázkami: 

  • K čemu je dobré dělat a používat návštěvnické průzkumy a znát své cílové skupiny?
  • Jaké jsou různé používané typy průzkumů a jaká jsou jejich úskalí?
  • Jaké máme příklady praktického využití návštěvnických průzkumů a práce s definovanými cílovými skupinami?
  • Jak pracovat s očekáváními a potřebami jednotlivých cílových skupin?

Konference poskytne pracovníkům muzeí, ale i dalším účastníkům prostor pro inspiraci a diskusi k těmto tématům, která jsou v muzejním prostředí nanejvýš důležitá.

Termín pro podání abstraktů: do 15. března 2024. Podrobnosti k formátu příspěvku v příloze.

 

Registrační poplatek: 900 Kč (účastnický poplatek, 2x oběd, Coffee breaks, certifikát účasti).

Registrační formulář

Více informací zde nebo v přílohách.

Zdroj: cz-museums.cz