AKCE: 12. 6. 2024 – 13. 6. 2024

Konference Textil v muzeu: Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy

Dvacátý ročník konference zaměří pozornost na obuv a výrobky z usní, které tvořily v minulosti oděvní doplňky či nezbytné funkční detaily oděvů.

Konference Textil v muzeu: Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy
Datum konání: 12. 6. 2024 – 13. 6. 2024
Místo konání: Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh, Brno

Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav ve spolupráci s Kabinetem teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG vyhlašuje 20. ročník konference Textil v muzeu.

V roce 2024 se pořadatelé rozhodli zaměřit pozornost na obuv a výrobky z usní, které tvořily v minulosti oděvní doplňky či nezbytné funkční detaily oděvů. Usně mohly být kombinovány s dalšími materiály, což mohlo ovlivnit nejen funkčnost a estetiku výrobku, ale i volbu výrobní technologie. Dnes mohou být tyto detaily důvodem pro dodržení zvláštních požadavků z hlediska preventivní konzervace, např. v expozicích, při volbě vhodného uložení v depozitáři. Z usní mohly být zhotoveny nejrůznější výroky, jejichž poznání a zasazení do kontextu vývoje oděvní kultury mohou být přínosem jak pro vědeckou obec, tak zprostředkovaně prostřednictvím výstavy či jiných projektů i pro designéry a většinovou populaci.

Díky zapojení odborníků z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude téma reflektováno také optikou vztahu vysoké školy k muzejním sbírkám a to například na ose: obuv ve sbírkách jako kulturní dědictví - technologie a materiál - edukace a inspirace pro současnou produkci v kontextu slow fashion.

Prostor konference je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je konference otevřena také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. V neposlední řadě pořadatelé očekávají také příspěvky prezentující výstavní aktivity v sálech i ve virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci v muzejním či galerijním prostoru.

Z tohoto důvodu organizátoři očekávají příspěvky do těchto tematických celků:

  • Obuv jako ne/zbytná součást šatníku pohledem dějin módy
  • Komparace změn v technologii výroby obuvi a zpracování usní
  • Focus do sbírkových kolekcí institucí
  • Příklady a zásady péče paměťových institucí o předměty s podílem či převažujícím obsahem usní
  • Nové výstavní a publikační počiny
  • Sbírky v online prostoru

Příspěvky lze prezentovat v češtině, slovenštině, polštině či angličtině.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací prosím vyplňte v online formuláři do 16. května 2024. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese pmertova@mzm.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2024 na adrese pmertova@mzm.cz.

Více informací zde.

Zdroj: mzm.cz