AKCE: 26.6.2024, 0:00

Integrace volyňských Čechů do československé/ české společnosti v letech 1945–2022

Konference se zaměří na reemigraci, usídlování, adaptaci a integraci volyňských Čechů v Československu/České republice v letech 1945–2022. Pořadatelé přijímají návrhy příspěvků do 26. 11. 2023.

Integrace volyňských Čechů do československé/ české společnosti v letech 1945–2022
Datum konání: 26.6.2024, 0:00
Místo konání: Ministerstvo zahraninčích věcí ČR, Loretánské náměstí 101/5, Praha 1

Cílem konference je soustředit příspěvky věnované reemigraci, usídlování, adaptaci a integraci volyňských Čechů v Československu/České republice v letech 1945–2022 a prozkoumat tuto problematiku z hlediska jednotlivých vln návratu volyňských Čechů (i ostatních krajanů žijících na území dnešní Ukrajiny) do vlasti v letech 1945–1947, po havárii černobylské jaderné elektrárny a v souvislosti s probíhající ruskou agresí na Ukrajině.

Věnovat se bude rovněž zahraničněpolitickým aspektům přesídlení volyňských Čechů a sociálněprávní stránce jejich integrace. Pozornost soustředí rovněž na úlohu volyňských Čechů při osvobozování Československa i na roli, kterou sehráli v protikomunistickém odboji. Připomene rovněž prameny, které se vztahují k dané problematice i obraz návratu volyňských Čechů do vlasti a jejich život v sochařství, fi lmových dokumentech a krásné literatuře.

Konferenci pořádá Národní Archiv ve spolupráci s Národním muzeem a Etnologickým ústavem v rámci společného projektu NAKI III Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině  v 19.–21. století v movitém kulturním dědictví České republiky

Návrhy příspěvků – název, abstrakt (ne delší než 300 slov) je třeba zaslat do 26. listopadu 2023 na e-mailovou adresu: sarka.steinova@nacr.cz. Přednesené příspěvky, které projedou recenzním řízením, budou publikovány v kolektivní monografii, vydané v roce 2025.

Zdroj: nacr.cz