AKCE: 11.6.2024, 9:00

MUSAIONfilm 2024

26. ročník přehlídky muzejních filmů začíná v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě v úterý 11. června 2024.

MUSAIONfilm 2024
Datum konání: 11.6.2024, 9:00

Co nového nás očekává? 
První ročník po více jak čtvrtstoletí existence přehlídky představí především 22 nových filmů, vyrobených v letech 2020 (1), 2022 (1), 2023 (13) a 2024 (7). A to z produkce muzeí (10), z „nemuzejních produkcí“ (6) a filmy o muzeích z produkce televizní (3). Porota přehlídky vybrala do programu také 3 filmy školní.

Čím se filmy zabývají? 
To přibližují tematické bloky projekcí. Od svého 1. ročníku je přehlídka otvírána blokem Muzea se představují. Je tomu tak i letos, ačkoliv jej předchází blok filmů školních, připojených volně k přehlídce v posledních letech. O dalších tématech rozhodují filmy samy, letos se seskupily do bloků: Muzejní projekty; Výstavy, exponáty, osobnosti; Peče o sbírky; Místa, Události a Zoologie. Návštěvník přehlídky má tak možnost setkat se s tematikou široce rozprostřenou jak v prostoru (ze zahraničních destinací jmenujme alespoň Jeruzalém a slovinskou Lublaň), tak i čase (od pravěku přes starověký Egypt, středověk, Velké 17. století až po současnost). Tematika letošních filmů se dotýká také řady známých i rozdílných historických osobností – malíře Mistra Theodorika, válečníka Jana Žižky, myslitele J. A. Komenského, šlechtice V. R. Kounice, básníka Jiřího Wolkera, spisovatele Eduarda Štorcha nebo architekta Josipa Plečnika. Do letošního programu pronikl také zajímavý svět zvířat a velmi originální zpracování jejich života – ať už jde o ptáky nebo o hmyz.

Přehlídka muzejních filmů sleduje samozřejmě také výsostnou muzejní tematiku a představuje letos filmy z oblasti péče o sbírky a tradiční postupy – výroba faksimile graduálu z Litomyšle, dále  odhalování podkreseb nejmodernějšími metodami v Národní galerii nebo zachycení nehmotného bohatství UNESCO při řemeslné dovednosti jakou je tavení skla. Filmy se nevyhýbají ani reflexi dramatických událostí v historii i současnosti v Ostravě, Lidicích nebo v Uherském Brodě.

Jaké jsou formy filmů? 
S rozvojem možností publikování krátkých upoutávek na internetu, pronikl tento žánr také do muzejních filmů. Ať už Muzeum Skla a bižuterie, Muzeum romské kultury nebo Ostravské muzeum prezentují své instituce nebo svou činnost originálními způsoby ve vtipných a vizuálně zajímavých zkratkách. Přestože muzejnímu filmu dominuje především žánr dokumentárních filmů, i sem zasáhl oblíbený postup tzv. hraného dokumentu, který na letošním ročníku MUSAIONfilmu bude též představen. A nechybí ani animovaný film z letošní produkce! Z hlediska definice muzejního filmu (ICOM, Brusel 1958) je velké množství filmů napojeno na muzejní výstavní projekty nebo prezentaci muzejní činnosti v médiích a naplňuje tak zadání, které pro tuto audiovizuální oblast bylo vymezeno.

Porota, ocenění, Černý Janek.
I letošní ročník přehlídky má svou porotu z řad profesionálů v oblasti muzejnictví nebo audiovize. Oproti předchozím ročníkům nastala změna ve vedení poroty, neboť v minulém roce se této funkce po letech vzdal prof. Rudolf Adler. Na jeho místo byl pořadatelem jmenován filmový vědec, dokumentarista a redaktor ČRo PhDr. Petr Slinták, který má též s MUSAIONfilmem dlouholeté zkušenosti. V porotě nechybí současný ředitel pořadatelského muzea archeolog Mgr. Miroslav Vaškových, PH.D. a ani zakladatel přehlídky etnograf a emeritní ředitel Muzea J. A. Komenského PhDr. Pavel Popelka, CSc. Účast v letošní porotě přijal také muzeolog Mgr. Pavel Holman, etnomuzikolog PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. a filmový dokumentarista Václav Hron, účastník přehlídky od jejího založení v r. 1998. Tato porota předá 3 hmotné ceny – hlavní cenu přehlídky polychromovanou dřevořezbu Černý Janek 2024 za reprezentativní muzejní film, Cenu Františka Pospíšila (1885–1958) 2024 za uchování nehmotného kulturního bohatství a Zvonec Černého Janka 2024 za film z produkce školy. Slavnostní předání těchto ocenění a diplomů dle rozhodnutí poroty proběhne na závěr přehlídky v barokním sloupovém sále muzea.

Kulturní pořady. 
Kromě tradičního společenského večera s hudbou a pohoštěním je pro letošní ročník připravována výstava Památníku Lidice ZáZrakem, která prezentuje obrazy malované umělou inteligencí. Její vernisáž je stanovena na zahájení přehlídky v úterý 11. června 2024 v 9.00 v barokním sále. Finančně přehlídku podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Na přehlídku je stále ještě možnost se přihlásit.

Přihlašovací formulář

Více informací zde.

Zdroj: musaionfilm.net; mkcr.cz