AKCE: 26. 6. 2024 – 27. 6. 2024

Kolokvium Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy

Slovenské banské múzeum zve na mezinárodní kolokvium na téma vztahu hrozby klimatické krize a muzeí.

Kolokvium Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy
Datum konání: 26. 6. 2024 – 27. 6. 2024
Místo konání: Slovenské banské múzeum Starý zámok, Starozámocká č. 11, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum zve na mezinárodní kolokvium s názvem Muzea a galerie 21. století společně proti hrozbám klimatické krize.

Záměrem Slovenského báňského muzea v Banské Štiavnici je vyzvat muzea a galerie střední a východní Evropy k diskusi o otázkách klimatické krize a zmírňování jejích následků a také o tom, jak by mohly naše instituce ekologizovat svůj provoz a osvojovat si roli agitátorů ohrožení v době klimatické změny. Chtěli bychom se podělit o zkušenosti s implementací ekologicky udržitelných opatření a vést diskuse o důležité úloze muzeí a galerií jako edukátorů v této oblasti.

Tematické okruhy příspěvků:

  1. Uplatňování ekologicky udržitelných opatření v provozu muzeí a galerií.
  2. Výstavní projekty muzeí a galerií upozorňující na dopady klimatické krize.
  3. Environmentální výchova v muzeích a galeriích, vzdělávání veřejnosti o změně klimatu.
  4. Role muzeí a galerií při budování komunit, klimatický aktivismus.
  5. Muzea v přírodě, transformace průmyslových objektů zatěžujících životní prostředí na objekty cestovního ruchu, vzdělávací či muzejní instituce.

Více informací zde.

Zdroj: muzeumbs.sk