AKCE: 9.11.2017, 8:00

Studentská vědecká konference Umění v kontextu veřejného prostoru (9.11.2017)

Studentská vědecká konference Umění v kontextu veřejného prostoru (9.11.2017)

Konference se zaměřuje na umění a jeho kvality, které se projevují v tvorbě, užívání a významu veřejných prostranství, architektury, městského designu a krajiny.

Datum konání: 9.11.2017, 8:00
Místo konání: Fakulta architektury ČVUT v Praze

Mezi aktuální otázky patří například problematika podpory umění ve veřejném prostoru, reflexe vývoje po roce 1989, vztah umění a architektury, funkce a význam umění ve veřejném prostoru a další.

Jedním z cílů konference je akcentovat kontextuálnost umění v urbanismu města, roli v každodenních dějích a v procesu utváření historické, politické a kulturní vrstvy společnosti.

Konference je určena účastníkům z České a Slovenské republiky.

Pořadatelé konference:

  • Jan Jehlík, architekt a urbanista, hlavní garant konference
  • Jana Tichá, teoretička architektury, garantka konference
  • Irena Fialová, architektka, garantka konference
  • Petra Vlachynská, doktorandka, odpovědná organizátorka
  • Veronika Kastlová, doktorandka, organizátorka
  • Veronika Vicherková, doktorandka, organizátorka

Návrhy příspěvků v délce 200 – 400 znaků (vč. mezer) zasílejte prosím do 18. 9. 2017 na adresu vlachpet@fa.cvut.cz.

Více o konferenci zde.

 

Zdroj: http://umenivkontextu.fa.cvut.cz/