AKCE: 30. 11. 2017

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl (30. 11. 2017)

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl (30. 11. 2017)

V galerii GASK v Kutné Hoře proběhne konference, kterou pořádá sdružení pro ochranu památek Arte-fakt. Tématem již dvanácté konference z cyklu bude restaurování a ochrana uměleckých děl. 

Datum konání: 30. 11. 2017
Místo konání: GASK, Kutná Hora 30

Cílem konference je, podobně jako v minulých letech, vytvořit příležitost pro setkání odborníků z oblasti konzervace, restaurování a památkové péče, vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a mezioborovou diskuzi. Téma letošního ročníku – konzervace a restaurování malby a polychromie - je rozděleno do šesti okruhů. Téma bude diskutováno z restaurátorského, uměleckohistorického a technologického hlediska. Objeví se zde například případové studie k tématu: Konzervace a restaurování barevných vrstev a polychromie, konzervace a restaurování podložek a podkladů pro malbu a polychromii, průzkumy uměleckých děl s barevnými vrstvami a polychromií a další...
 

Více informací včetně přihlášky naleznete zde

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/20839-konference-restaurovani-a-ochrana-umeleckych-del