AKCE: 22. 11. 2017 – 23. 11. 2017

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou (22.-23.11.2017)

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou (22.-23.11.2017)

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. a 23. listopadu 2017 uskuteční Českoněmecká konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Datum konání: 22. 11. 2017 – 23. 11. 2017
Místo konání: Goethe-Institut v Praze

Konference se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích – formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením. Jejím posláním je představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále budou uvedeny existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen.

Konference je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.

Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference www.umeleckevzdelavani.cz.

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/umelecke-vzdelavani-a-spolecnost-aneb-rosteme-s-kulturou-cesko-nemecka-konference/n:23750/