AKCE: 15. 11. 2017 – 16. 11. 2017

Mezinárodní konference DIGI 2017 – Digitální technologie a kulturní dědictví

Mezinárodní konference DIGI 2017 – Digitální technologie a kulturní dědictví

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Datum konání: 15. 11. 2017 – 16. 11. 2017
Místo konání: Akademie věd České republiky, v.v.i., Národní 3, Praha

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Konferenční poplatek

  • na oba dva dny - 1950,- Kč
  • jednodenní - 1000,-Kč
  • studentské vstupné na oba dny - 450,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)
  • jednodenní studentské vstupné - 300,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

 

Podmínky přijetí konferenčního nebo komerčního příspěvku:

  • zaslání abstraktu konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. září 2017
  • zaslání konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. října 2017
  • maximální délka abstraktu je 1 normostrana (1800) úhozů
  • jazyková verze abstraktu: angličtina, čeština,
  • délka samotného příspěvku je stanovena na 25 minut

Registrace příspěvku

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: http://www.digiheritage.cz/cz/index.html