AKCE: 29. 11. 2017

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (29.-30.11.2017)

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (29.-30.11.2017)

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Datum konání: 29. 11. 2017
Místo konání: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4

Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR.

Program

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace účastníků: nejpozději do 23. 11. 2017 zde nebo emailem na bedriska.stepanova@nkp.cz.

 

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete