AKCE: 14. 11. 2017 – 15. 11. 2017

Konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa

Konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa

Mezinárodní vědecká konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa  se koná v prostorách sálu Evropy Masarykova muzea v Hodoníně 14.–15. listopadu 2017 . Cílem konference je přispět k hlubšímu poznání císařovny Marie Terezie, jejího života, politiky, ekonomiky, hospodářství a dalších aspektů života novověké společnosti.

Datum konání: 14. 11. 2017 – 15. 11. 2017
Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Císařovna a královna Marie Terezie se zapsala nesmazatelně do tváře střední Evropy. Na trůn usedla v době velkých politických, hospodářských a církevních změn. Starý kontinent nastupoval postupnou změnu myšlení k osvícenému absolutismu. Panovníkovi bylo přisouzeno být hlavním hybatelem uvnitř země. Stejný úkol čekal také na císařovnu Marii Terezii. Ta se chopila otěží vlády v roce 1740 a již od samého začátku musela řešit nejrůznější problémy spojené s udržením vlády nad podunajskou monarchií. Díky svým schopnostem vytvořila důmyslný byrokratický systém, který začal reformovat stát. Díky této snaze se střední Evropa postupně proměnila v moderní stát.

Více informací naleznete zde.

Pozvánka

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/29251-konference-cisarovna-marie-terezie-a-stredni-evropa