AKCE: 22. 5. 2024 – 23. 5. 2024

Museum Social Impact Summit

Virtuální konference se zaměří na muzea a jejich vliv na společnost. Organizátoři přijímají návrhy na příspěvky.

Museum Social Impact Summit
Datum konání: 22. 5. 2024 – 23. 5. 2024
Místo konání: On-line

MuseumNext pořádá virtuální konferenci zaměřenou na sociální témata v kontextu muzeí – a to jak muzea překračují své tradiční role a významně přispívají k řešení naléhavých společenských výzev, jako je chudoba, změna klimatu, duševní zdraví a rovnost pro všechny.

Muzea, instituce kdysi považované především za úložiště historie, umění a vědy, se vyvinuly v dynamická centra sociálního dopadu a změn. Už se nespokojí s pouhým prezentováním minulosti; místo toho aktivně utvářejí budoucnost tím, že reflektují nejpalčivější problémy naší doby. Konference se zaměří na tuto transformaci a poukáže na to, jak muzea využívají své sbírky a odborné znalosti k podpoře pozitivních změn ve společnosti.

MuseumNext vyzývá k předkládání příspěvků – uzávěrka je 8. 3. 2024.

Ceny vstupenek

Podrobné informace: zde

Zdroj: museumnext.com