AKCE 20. 5. 2024 – 24. 5. 2024

Seminář geologů muzeí ČR a SR 2024

Seminář nabídne přednášky, které účastníkům objasní geologický vývoj Liptova a území souvisejících lokalit, které budou v rámci exkurzí navštíveny.

AKCE 20. 5. 2024, 13:00–16:00

Workshop: Umění neúspěchu

Cílem workshopu, určeného primárně paměťovým a kulturním institucím, je snížit možné obavy ze zavádění nových trendů a podpořit kreativitu v muzejnictví.

AKCE 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024

Konference Muzea, památky a konzervace 2024

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze zvou další ročník odborné studentské konference.