AKCE: 14. 5. 2024, 9:00–15:30

Kurz negrantového fundraisingu

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá kurz negrantového fundraisingu.

Kurz negrantového fundraisingu
Datum konání: 14. 5. 2024, 9:00–15:30
Místo konání: Makerspace dílna MSVK, Prokešovo náměstí 7, Ostrava

Kurz představí, kde a jak získávat kontakty na potenciální dárce a sponzory, jak oslovit individuální dárce či jak formulovat dopis potenciálnímu dárci. Dále se účastníci naučí, jak oslovovat firemní dárce, kde je hledat a jaká jsou jejich specifika oproti individuálním dárcům nebo jak o dárce dobře pečovat a udržovat databázi kontaktů aktivní. Dozvědí se také, jaké jsou největší chyby v českém fundraisingu, zejména v kulturním a kreativním sektoru, a seznámí se s příklady z praxe.

Martin Hudeček působí jako Asset Manager ve společnosti RSJ Investments a dále také jako kouč, pedagog na DAMU, investor a poradce v oblasti fundraisingu.

Školení je financováno z Národního plánu obnovy, je určeno pouze pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru (včetně pracovníků knihoven) a je pro účastníky zdarma. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, státní příslušnost). Pokud byste se nemohli zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení.

Přihlašovací formulář a více informací zde.

Zdroj: msvk.cz