AKCE: 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024

Konference Muzea, památky a konzervace 2024

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze zvou další ročník odborné studentské konference.

Konference Muzea, památky a konzervace 2024
Datum konání: 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024
Místo konání: obřadní síň u piaristického kláštera, nám. V. Havla 8, Litomyšl

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze zvou další ročník odborné studentské konference, která se letos bude konat v Litomyšli.

Základním cílem konference, na které by se měli setkávat studenti Bc., Mgr., Ph.D. oborů a mladí odborníci do dvou let od ukončení studia, je umožnit prezentovat dosažené výsledky, podpořit výměnu zkušeností a názorů na problematiku péče o kulturní dědictví a upevňovat vazby a spolupráci jak mezi školami, tak studenty a absolventy.

Příspěvky a postery, prezentované v rámci konference, by měly odrážet problematiku, dotýkající se činnosti muzeí, galerií, archivů, knihoven, památkové péče a konzervace a restaurování, především pak:

  • konzervace a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
  • aktuální trendy v koncepci péče o památky
  • ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví 
  • materiálový a technologický průzkum památek

Termíny 

  • Zájemci mohou zasílat přihlášky s abstrakty přednášek nejpozději do 3. května 2024 na adresu lenka.bartosova@vscht.cz.
  • Termín pro zaslání rozšířených abstrakt, která budou publikována ve speciálním čísle časopisu e-Monumentica je 30. listopad 2024.
  • Termín pro zaslání přihlášek posterových prezentací i jejich plného znění je 3. května 2024 (tisk posterů o rozměrech 100 x70 cm si zajišťují autoři sami).
  • Termín pro přihlášky pasivních účastníků je 10. května 2024

V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků. Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: fr.upce.cz