AKCE: 18. 5. 2024 – 19. 5. 2024

Interaktivní hra Open Senses

Leotšní ročník festivalu Open House Praha doplní interaktivní městská hra zaměřená na téma přístupnosti města pro všechny.

Interaktivní hra Open Senses
Datum konání: 18. 5. 2024 – 19. 5. 2024
Místo konání: Praha

Interaktivní ha Open Senses se bude konat během festivalového víkendu 18.–19. května 2024. Probíhá jako procházka po pěti stanovištích umístěných v blízkosti budov zpřístupněných v rámci festivalu Open House Praha. Na každém stanovišti bude pro hráče připraven úkol, jehož splněním se o krok posune k vyluštění tajenky. Úkoly jsou navrženy tak, aby hráči poznali městský prostor pomocí smyslů a zakusili výzvy, kterým denně čelí lidé se zrakovým či pohybovým omezením. Hlavními tématy jsou inkluzivita, propojení a přístupnost města pro všechny.

Hráčům bude k dispozici průvodce obsahující instrukce ke hře, mapu stanovišť, tajenku a informace o budovách, které jsou součástí aktivity. Bude k dostání na jednotlivých stanovištích nebo on-line, a to v českém nebo anglickém jazyce. Účastníci se mohou pohybovat po předem vyznačené trase mezi stanovišti, nicméně jejich pořadí není nutné k úspěšnému dokončení hry dodržet. Hra bude zakončena v Kampusu Hybernská, kde se nachází infocentrum festivalu Open House. Tam hráči obdrží odměnu za správně vyřešenou tajenku. Celá tato hra trvá přibližně jednu hodinu a je přístupná i lidem s různými hendikepy, nejvíce si ji užijete s rodinou či přáteli. Registrace předem není potřeba.

Interaktivní hru Open Senses pořádají studenti třetího ročníku bakalářského programu Arts management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako svůj semestrální projekt v rámci předmětů Animace kulturního dědictví a Projektový management.

Více informací o hře: zde

Zdroj: openhousepraha.cz; propamatky.info