AKCE: 14.9.2017, 8:00

Mezinárodní sympózium Hudba jako identita: Regionální nástroje ve měnících se kontextech

Mezinárodní sympózium Hudba jako identita: Regionální nástroje ve měnících se kontextech

Music as Identity: Regional Instruments in Changing Contexts / Hudba jako identita: Regionální nástroje ve měnících se kontextech je mezinárodní sympózium konající se 14. září 2017 v Konírně Národní galerie v Praze jako součást festivalu International Shakuhachi Festival Prague 2017.

Datum konání: 14.9.2017, 8:00
Místo konání: Konírna paláce Kinských, Praha

Program sympózia se zaměří na následující otázky:

  • Jaké jsou a byly role hudebních nástrojů v komunitách, ze kterých pochází, a jak se tyto role mění?
  • Jaké jsou klíčové faktory umožňující a ovlivňující takové změny?
  • Jak ovlivňuje konstrukci, hudební praxi a společenské postavení regionálních hudebních nástrojů proces jejich internacionalizace a jejich využití v nové hudbě ?
  • Jak ovlivňují tyto procesy přímo skladatelé?

Jednací jazyk sympozia je angličtina.

Vstupenka na celé sympozium: 270 Kč

Sympozium se koná jako součást International Shakuhachi Festival Prague 2017 (14.-18. září 2017).

Sympozium pořádá sdružení NEIRO Association for Expanding Arts z. s. ve spolupráci se Sbírkou umění Afriky a Asie Národní Galerie, Katedrou hudební vědy, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou hudební teorie, Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/music-as-identity-mezinarodni-sympozium/n:23285/