AKCE: 19. 9. 2017 – 20. 9. 2017

Interdisciplinární konference Vnímat, myslet, číst (19. - 20. 9.2017)

Interdisciplinární konference Vnímat, myslet, číst (19. - 20. 9.2017)

Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských, doktorských programů a postdoktorandů Vnímat, myslet, číst, která se věnuje perceptuálním a konceptuálním možnostem analýzy umění.

Datum konání: 19. 9. 2017 – 20. 9. 2017
Místo konání: Galerie Tranzitdisplay, Praha

Konference je zaměřená na analýzu „jazyka“, pomocí kterého je v umění sdělován význam. Umění je prostředkem komunikace, na rozdíl od verbální řeči však není jeho primární doménou vyjádření slova, ale perceptuální fenomény (tedy fenomény vnímatelné zrakem, sluchem, hmatem, pohybem, tělesnou orientací v prostoru apod.).

Cílem konference je prohloubené porozumění dialektickému vztahu mezi perceptuální a konceptuální složkou umění, které by se zbavilo zjednodušující polarizace uměleckohistorických metod na ikonografii a formální analýzu.

Program bude upřesněn.

Vstupné je zdarma.

Více o konferenci naleznete zde.

Informace pro účastníky

 

Zdroj: http://www.tranzitdisplay.cz/cs/aktivity/vnimat-myslet-cist-19-20-9-1000-2000