AKCE: 31. 8. 2017

Diskuze na téma Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání (31.8.2017)

Diskuze na téma Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání (31.8.2017)

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX pořádají diskuzní večer na téma socialistická výstavba a současné vzpomínání.

Datum konání: 31. 8. 2017
Místo konání: Centrum současného umění DOX

V poslední době se často diskutuje o stavbách spojených s minulým režimem. Co dnes tyto objekty pro společnost znamenají? Máme je chránit? Jak dnes vzpomínáme prostřednictvím architektury a veřejného prostoru? Lze návštěvu obchodního domu Prior využít pro výuku dějepisu?

Hosté:
Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Petr Klíma (Pěstuj prostor, z. s.)
Barbora Vacková (Ústav populačních studií FSS a Katedra občanské výchovy PedF MU)
Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů)

Diskuze je otevřená veřejnosti a je doprovodným programem letní školy pro učitele Paměť, město, krajina. Prostor ve výuce o minulosti, kterou pořádají Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX.

 

Zdroj: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/329


Fotoalbum