AKCE: 14. 4. 2020

Workshop Problematika sanační konzervace – restaurování 2020

Workshop na téma sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů.

@vmo.cz
Datum konání: 14. 4. 2020
Místo konání: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Workshop bude koncipován do dvou dopoledních přednáškových bloků zaměřených na praktické zásahy různorodých materiálů.

Účastníci se seznámí s používanými metodami sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si rozšíří znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů.

Víc informací a registrace zde.

Zdroj: vmo.cz