AKTUALITA 24. 10. 2013

Digitální muzeum

Hlavním cílem projektu je zapojení paměťových institucí a dalších fondových institucí do jednotné platformy uchovávání, dlouhodobé archivace a zpřístupňování informačního potenciálu sbírek hmotného i nehmotného kulturního dědictví.