AKTUALITA 6. 11. 2012

The Digitising Contemporary Art (DCA) project

Tento 30ti měsíční projekt, shromažďující digitalizovaný kulturní obsah z 21 evropských zemí, se chýlí ke konci. V červnu 2013 bude všechen zdigitalizovaný materiá (včetně audio a video záznamů)l zveřejněn v rámci Europeany, jedinečné evropské digitální kolekce.

AKTUALITA 6. 11. 2012

Rijks museum: Rijks studio

Rijks studio je inspirativní projekt nizozemského muzea Rijks, který zpřístupňuje návštěvníkům 125 tisíc digitalizovaných uměleckých děl z muzejních sbírek. Zatímco fyzické muzeum je až do dubna příštího roku z důvodů rekonstrukce uzavřeno, digitální reprodukce jsou k dispozici k rozmanitému použití. Návštěvníci si, s doporučením muzea samotného, mohou vytvořit tapety, obaly na mobilní telefony, potisky na trička a jiné tisky s tematikou jakéhokoli díla, které se jim líbí.

AKTUALITA 5. 11. 2012

Adobe Museum of Digital Media

Toto zcela virtuální muzeum digitálních médií prezentuje momentálně pět originálních uměleckých děl. Virtuální prostředí, oevřeno v roce 2010, je zpracováno velmi inovativním způsobem a přináší mnoho podnětů k zamyšlení se nad novými formy muzeí a jejich rolí.

AKTUALITA 9. 8. 2012

UW Libraries: Digital Collections

Digitální prezentace sbírek knihoven washingtonské univerzity - sbírky zahrnují např. fotografie, mapy, plakáty, ilustrace a jiné.