AKTUALITA 6. 11. 2012

Rijks museum: Rijks studio

Rijks studio je inspirativní projekt nizozemského muzea Rijks, který zpřístupňuje návštěvníkům 125 tisíc digitalizovaných uměleckých děl z muzejních sbírek. Zatímco fyzické muzeum je až do dubna příštího roku z důvodů rekonstrukce uzavřeno, digitální reprodukce jsou k dispozici k rozmanitému použití. Návštěvníci si, s doporučením muzea samotného, mohou vytvořit tapety, obaly na mobilní telefony, potisky na trička a jiné tisky s tematikou jakéhokoli díla, které se jim líbí.

AKTUALITA 5. 11. 2012

Adobe Museum of Digital Media

Toto zcela virtuální muzeum digitálních médií prezentuje momentálně pět originálních uměleckých děl. Virtuální prostředí, oevřeno v roce 2010, je zpracováno velmi inovativním způsobem a přináší mnoho podnětů k zamyšlení se nad novými formy muzeí a jejich rolí.

AKTUALITA 9. 8. 2012

UW Libraries: Digital Collections

Digitální prezentace sbírek knihoven washingtonské univerzity - sbírky zahrnují např. fotografie, mapy, plakáty, ilustrace a jiné.

AKTUALITA 29. 6. 2012

Britský televizní digitální kanál o umění

Plánovaný digitální televizní program zaměřený výhradně na umění by přinesl mnohým kulturním institucím možnost propagace a zvýraznění se v očích návštěvníků. Britský ministr kultury Jeremy Hunt a Mark Taylor, ředitel britské Asociace muzeí, diskutovali v červnu 2012 své názory na toto téma, stejně tak jako otázky financování celého projektu.