AKTUALITA 18. 1. 2013

Publikace projektu MINERVA EC

Projekt MINERVA, evropský projekt pro digitalizaci, byl v roce 2006 přejmenován a rozšířen na projekt MINERVA EC (Ministerská síť pro valorizaci aktivit v digitalizaci, eContentplus). Celoevropský projekt, který je finančně podporován evropskými fondy, má na starosti italské ministerstvo kultury. Cílem projektu je vytvoření co nejširší spolupráce evropských ministerstev kultury v oblasti digitalizace, a tak propojení lokálních národních digitalizačních aktivit.

AKTUALITA 19. 11. 2012

ENArC

Projekt podporující mezinárodní spolupráci evropských archivů s cílem zpřístupnit široké veřejnosti historické dokumenty a anály v digitální formě. Projekt byl zahájen v listopadu loňského roku a bude trvat do dubna 2015. Na projektu se přímo podílí 13 evropských archivů, včetně Národního archivu ČR.