AKTUALITA 18. 1. 2013

Publikace projektu MINERVA EC

Projekt MINERVA, evropský projekt pro digitalizaci, byl v roce 2006 přejmenován a rozšířen na projekt MINERVA EC (Ministerská síť pro valorizaci aktivit v digitalizaci, eContentplus). Celoevropský projekt, který je finančně podporován evropskými fondy, má na starosti italské ministerstvo kultury. Cílem projektu je vytvoření co nejširší spolupráce evropských ministerstev kultury v oblasti digitalizace, a tak propojení lokálních národních digitalizačních aktivit.

AKTUALITA 19. 11. 2012

ENArC

Projekt podporující mezinárodní spolupráci evropských archivů s cílem zpřístupnit široké veřejnosti historické dokumenty a anály v digitální formě. Projekt byl zahájen v listopadu loňského roku a bude trvat do dubna 2015. Na projektu se přímo podílí 13 evropských archivů, včetně Národního archivu ČR.

AKTUALITA 6. 11. 2012

The Digitising Contemporary Art (DCA) project

Tento 30ti měsíční projekt, shromažďující digitalizovaný kulturní obsah z 21 evropských zemí, se chýlí ke konci. V červnu 2013 bude všechen zdigitalizovaný materiá (včetně audio a video záznamů)l zveřejněn v rámci Europeany, jedinečné evropské digitální kolekce.