AKCE: 25. 10. 2021 – 30. 10. 2021

ICOM CECA conference: Cocreation inside and outside the museum walls

Komise pro vzdělávání a kulturní činnost při Mezinárodní radě muzeí organizuje na konci října hybridní konferenci nazvanou "Spoluutváření muzea uvnitř i vně jeho zdí". 

© mleuven.be
Datum konání: 25. 10. 2021 – 30. 10. 2021
Místo konání: Leuven, Belgie

Konference se částečně uskuteční virtuálně a částečně prezenčně v belgickém Lovani. Ve dnech 25. a 26. října bude probíhat online formou s řadou zajímavých přednášek a diskuzí s předními odbornicemi a odborníky z teorie i praxe muzejnictví a muzejní edukace. 

K účasti na konferenci je třeba se registrovat do 10. řijna na stránkách zde

Více informací na stránkách Lovaňského muzea