AKCE: 6. 10. 2021, 10:00–16:00

Soudobé dějiny v krajině a ve škole: Rudá věž smrti Vykmanov

Seminář pro pedagogy a edukátory na téma zprostředkování míst paměti a soudobých dějin.

@dejepis21.cz
Datum konání: 6. 10. 2021, 10:00–16:00
Místo konání: Areál Rudé věže smrti ve Vykmanově

Rudá věž smrti ve Vykmanově, původně součást komplexu dolů a táborů určených k těžbě uranové rudy, je dnes národní kulturní památkou i součástí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jak místo a dějiny s ním spojené zprostředkovat žákům během školního dějepisu? Jak probíhá proces jeho zpřístupňování veřejnosti? A jaké místo má na mapě regionálních i celorepublikových míst paměti?

Těmto otázkám se bude věnovat seminář Ústavu pro studium totalitních režimů, který proběhne přímo ve Vykmanově. Součástí semináře bude komentovaná prohlídka místa a představení vzdělávacích materiálů k tomuto tématu.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942. 

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: dejepis21.cz