AKCE: 18. 10. 2021 – 20. 10. 2021

MuseumNext Digital Learning Summit

Mezinárodní virtuální konference na téma muzejní edukace v digitálním prostředí.

@museumnext.xom
Datum konání: 18. 10. 2021 – 20. 10. 2021

Organizace MuseumNext zve na třídenní virtuální konferenci na téma muzejní a galerijní edukace v digitálním prostředí, hybridní vzdělávání a možnosti inkluze v neformálním vzdělávání. Příspěvky budou klást důraz na praktické zkušenosti a případové studie.

Termín pro registraci příspěvku je 10. srpen 2021. Konferenčním jazykem je angličtina.

Call for Speakers

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: museumnext.com