AKCE: 20. 10. 2021

Prostor výstav (1820–1950): Výstava jako prostor, médium a fenomén

Kolokvium pořádané Ústavem dějin umění AV ČR v návaznosti na projekt Prostor výstav (1820–1950).

@udu.cas.cz
Datum konání: 20. 10. 2021
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Moderní výstavy představují specifický způsob zveřejnění uměleckých děl, jejich kritickou diskusi a konfrontaci s publikem. Nelze je považovat za neutrální prostor: do strategie výstav se promítaly nejrůznější ideologické, politické i sociokulturní otázky. Analýza výstavního provozu odhaluje tyto souvislosti a výstavy představuje jako klíčové činitele moderního uměleckého provozu. Cílem pracovního kolokvia bude z kriticko-historické perspektivy diskutovat různé aspekty výstav, které se do nich promítají a ovlivňují výstavní dění prakticky i v současnosti.

Vyzýváme k zasílání návrhů konferenčních příspěvků, jejichž konečná délka nepřesáhne 15 minut. Přihlášky zasílejte na adresu: janacova@udu.cas.cz nejpozději do 31. května 2021.

Call for Papers

Více informací zde.

Zdroj: udu.cas.cz